Öka din kunskap

Videoklipp


Här har vi valt att samla flera videoklipp som du kan titta på för att utöka din kunskap om viktstigma och vad det leder till. Använd gärna videoklippen i utbildningssyfte och sprid videoklippen på sociala medier, använd gärna #nolltoleransmotviktstigma #hobs . 

Videoklipp: 

 1. Varför är det viktigt att uppmärksamma viktstigma
 2. Definiera fördomarna
 3. Stigmatisering leder till..
 4. Bli bekväm och acceptera sin kropp
 5. Utsatt för viktmobbning
 6. Stigmatisering i vården
 7. Olika förutsättningar
 8. Obesitas/fetma är en kronisk sjukdom
 9. Ojämlikvård i Sverige
 10. Torsten Olbers klipp från filmen 2 min
 11. Victor von Schirach klipp från filmen 2 min
 12. Ximena Ramos Salas klipp från filmen 2 min
 13. Naghmeh Ghanbar Zadeh klipp från filmen 2 min
 14. Joanna Uddén Hemmingsson klipp från filmen 2min
 15. Trailer med Victor på Centralbadet
 16. Trailer med Victor och Naggie
 17. Trailer med Ximena, Torsten och Joanna
 18. #Living with obesity

 


Varför är det viktigt att uppmärksamma viktstigma?

Om filmen: Fördomar om övervikt och obesitas/fetma leder till att det forskas mindre om sjukdomen. Därför måste vi adressera fördomarna och viktstigmatisering på en nationell nivå.


Definiera fördomarna

Om filmen: Det finns många fördomar om personer som lever med övervikt och obesitas/fetma. Mycket av fördomarna utgår ifrån oss själva. Men när en fördom finns hos många människor skapas stigma, det vill säga, negativa stereotyper som finns i samhället om en viss grupp. Diskriminering skapas när människor agerar på dessa fördomar och negativa stereotyper och därigenom behandlar människor orättvist. Kunskapen om övervikt och obesitas/fetma måste öka så vi kan förändra negativa attityder.


Stigmatisering leder till

Om filmen: Att bli utsatt för viktstigma av föräldrar, vänner och personal påverkar hälsan negativt. Det bidrar till att en inte känner sig bekväm i sin egen kropp och kan göra så att en börjar tro att en förtjänar kränkande behandling av personer i sin närhet. Det skapar stress, ångest, isolering och suicid. Det är dags att sluta skuld och skam belägga personer som lever med en större kropp.


Bli bekväm och acceptera sin kropp

Om filmen: Personer som lever med övervikt eller med obesitas/fetma behöver inte lida av sitt tillstånd eller sjukdom.  Många som lever med obesitas/fetma mår väldigt bra och har en god fysisk hälsa. Dock upplever många som lever med en större kropp ett förakt mot just ens kropp vilket bidrar till att en själv inte vill visa sin kropp på exempelvis badhuset då en är rädd för att uppleva dömande blickar och ord. Lyssna på när Victor berättar om hur han blev mer bekväm i sin kropp.


Utsatt för viktmobbning

Om filmen: Naggie berättar om hur det är att växa upp med obesitas/fetma och att utsättas för viktmobbning, där elever stirrar ut henne och undviker att sätta sig bredvid henne. Naggie önskade att lärare hade frågat henne hur hon mådde.


Stigmatisering i vården

Om filmen: Studier visar att du blir minst lika stigmatiserad i vården som i resten av samhället. Det behövs ett kunskapslyft så att vi kan minska fördomarna om övervikt och obesitas/fetma.


Olika förutsättningar

Om filmen: Alla människor har olika förutsättningar för att nå en så kallad "normalvikt". Precis som det finns människor som lever med smala kroppar och har svårt att gå upp i vikt så finns det människor som lever med större kroppar som har svårt att gå ner i vikt. Detta beror på att vi alla har olika förutsättningar för viktuppgång och viktnedgång.


Obesitas/fetma är en kronisk sjukdom

Om filmen: 51% procent av Sveriges befolkning lever med övervikt eller obesitas/fetma och klassas därmed som en folksjukdom. Det är viktigt att  obesitas/fetma just ses som en kronisk sjukdom för att minska stigmatiseringen och diskrimineringen, men också för att minska skuldbördan på individer. Obesitas/fetma kan utvecklas på grund av flera faktorer men 40-45% är genetiskt ärvt. 


Ojämlikvård i Sverige

Om filmen: Trots att obesitas /fetma är vanligt förekommande i Sverige så är sjukvården undermålig och ojämlik. Kraven för att få behandling i sjukvården skiljer sig mycket mellan regioner och det erbjuds knappt någon obesitasvård för personer som bor i norra delen av Sverige. Vårdmöjligheterna skiljer sig även mycket mellan stad och landsbyggd.


Här nedan finner du 2 minuters klipp från filmen Nolltolerans mot viktstigma 

Torsten Olbers klipp från filmen 2 minuter


Victor klipp från filmen  2 min


Ximena Ramos Salas klipp från filmen  2 min


Naggie klipp från filmen 2 min


Joanna Udden Hemingsson klipp från filmen 2 min


Trailers:

Victor på Centralbadet 


Victor och Naggie


Ximena, Torsten och Joanna


#Living with obesity

Den här filmen är framtagen av ECPO.