Öka din kunskap

Obesitas webinarie den 10 november 2021.

Om du missade webinariet eller vill ta del av det igen så kan du antingen se de olika delarna var för sig alt hela webinariet i sin helhet nedan. 
 
Är din arbetsplats redo att implementera nya nationella riktlinjer för obesitas? Ta del av kunskap, erfarenheter och rekommendationer från föreläsare
som är världsledande inom obesitas.

Hela webinariet 

If Obesity really is a disease then how should we treat it?

Professor Carel le Roux University College Dublin


Successful guideline implementation – what is needed to be effective?

Arya M. Sharma, MD, DSc (hon),

FRCPC Emeritus Professor of Medicine University of Alberta, Edmonton, Canada


Kraftsamling Obesitas Barn & Unga – fokus och resultat!

Simon Rundqvist NPO Barn & Ungdomars Hälsa
Expertgruppen Obesitas – så bedrivs arbetet och förberedelser inför Nationella Arbetsgrupper (NAG)

Lovisa Sjögren Ordförande Expertgruppen Obesitas


Kommande riktlinjer: Hur ställer vården om och vad krävs påregional nivå framåt i form av beredskap, organisation, upplärning och utbildning framåt?

Håkan Fureman NPO Endokrina Sjukdomar


Avslutande paneldebatt Öppet för deltagare att ställa frågor