Öka din kunskap

Begrepp: Obesitas 

Vi på HOBS har valt att använda det medicinska ordet ”obesitas” istället för fetma. Det gör vi för att det idag finns en stor okunskap som gör att många i dagens samhälle associerar fetma med något som är ”självförvållat”. Det har lett till att ordet fetma ofta är kopplat till både skuld och skam för många. Vi arbetar för att ordet obesitas istället ska bli laddat med kunskap om vilka komplexa bakgrundsfaktorer som ligger bakom, och att det gör att samhället börjar se obesitas för den kroniska sjukdom som den är.

 


Fördjupning: 


Benämning av ord

Hur vi väljer att ladda och använda ord spelar roll för hur vi uppfattar människor i vår omgivning. Precis som det finns positiva ord som ger oss en bra känsla så finns det negativa ord som får en att vilja ta avstånd. Ordet fetma används ofta i mediala sammanhang där ord som "lat, karaktärslös, självförvållat och kostsamt" är vanligt förekommande i samma text. När vi hela tiden matas med information där fetma är sammankopplat med negativt laddade ord börjar vi associera fetma som negativt och något vi borde ta avstånd från. Därför har HOBS bestämt att använda sig av ordet obesitas istället för fetma för att fylla ordet med kunskap. När vi har laddat obesitas med kunskap är det vår avsikt att fördomarna kommer att minska.


Hur pratar du med barn och ungdomar?

Vidare finns det flera ord som vi på HOBS väljer att ta avstånd ifrån. Skällsord som används om större kroppar som "tjockis", "fetto" etcetera önskar vi att fler tar avstånd från och agerar mot. Dessa ord är negativt laddade och våra ungdomar som lever med övervikt och obesitas/fetma ska inte behöva höra negativa skällsord om deras kropp. Det framgår även i skollagen att ord som "tjockis" och "fetto" går under kränkande behandling. Det betyder att skolan har en viktig roll när det kommer till att arbeta mot fördomar om övervikt och obesitas/fetma. Arbetar du i skolan kan du få mer kunskap om hur du kan motverka viktmobbing i skolmiljön här.

Det finns en stor skillnad mellan att beskriva sig själv som tjock eller fet, till att en beskriver andra med de orden. Idag använder många kroppspositivister dessa ord om sig själva i ett stärkande syfte, vilket vi stödjer. Att välja att ladda om ord är ett aktivt och normkritiskt tillvägagångssätt. Där en istället väljer att äga ordet och neutralisera det.