Öka din kunskap

Världs Obesitas Dagen 2021

Torsdagen den 4 mars, på Världs Obesitas Dagen så anordnade vi ett webbinarium för att uppmärksamma att Socialstyrelsen just nu arbetar på framtagandet av Nationella Riktlinjer inom Obesitas. Detta är världsunikt!

Vi anordnande det tillsammans med SFO och SFOK, och på plats var Socialstyrelsens vetenskapliga rådgivare ansvarig för framtagandet, samt NPO Barn och NPO Endokrina Sjukdomar från Kunskapsstyrningen som kommer implementera riktlinjerna.

Webbinariet lockade 514 åhörare!

Det finns ett stort intresse och momentum i Svensk obesitasvård! Låt oss alla driva på våra regionala beslutsfattare så att dessa riktlinjer verkligen gör skillnad för de människor som är sjuka i sin obesitas.

PROGRAM

Mötet öppnas - Moderator Petter Odmark, Analyschef Re-Think

  • Prioriteras fetma inom sjukvården? - Joanna Uddén Hemmingsson, Överläkare Obesitascentrum, Capio St Görans sjukhus, Ordförande SFO
  • Socialstyrelsens kommande riktlinjer kring obesitasbehandling - Fanny Sellberg, Vetenskaplig Rådgivare Socialstyrelsen
  • Nationell kraftsamling mot fetma hos barn och unga - Simon Rundqvist, ordförande NPO barn och ungdomars hälsa
  • Kort inspel och kommentar på förra talaren - Helen Abrahamsson, processledare NPO Endokrina Sjukdomar
  • Hur ser patientens behov ut framåt? Vilka förändringar krävs? -      Jenny Vinglid, Generalsekreterare Patientorganisationen HOBS
  • Hur ska regionerna hantera ett större flöde av patienter med obesitas? Utbildning, struktur, kapacitet - Torsten Olbers, Professor Kirurgi Linköpings Universitet, Ordförande SFOK
  • Avslutning, nästa steg - Petter Odmark

Webbinariet möjliggjordes i samverkan med Novo Nordisk, Medtronic, Navamedic, J&J