Öka din kunskap

Reagera och agera mot viktstigma!


För att vi ska minska fördomarna om övervikt och obesitas/fetma så krävs det att vi ökar kunskapen så vi kan slå hål på de fördomar som finns. Det innebär att vi måste själva ta ansvar för vad vi säger och gör. Idag är viktstigma så normaliserat att människor sällan reagerar eller ifrågasätter det. Nedan har vi samlat information om hur du kan bli en förebild och föregå med gott exempel. Tillsammans kan vi motverka viktstigma!

Agera:

Sprid kunskap om övervikt och obesitas/fetma. Sluta normalisera viktmobbning och säg ifrån. Om du ser stigmatiserande bilder i media, ifrågasätt. Dela din eller personer som lever med större kroppars historia och bilder så att vi kan normalisera kroppar som inte bara är smala! #HOBS
Läs mer HÄR.


Fördomar 

Det finns många fördomar om personer som lever med övervikt och obesitas/fetma. Mycket av fördomarna utgår ifrån oss själva. Men när en fördom finns hos många människor skapas stigma, det vill säga negativa stereotypa föreställningar som finns i samhället om en viss grupp. Diskriminering skapas när människor agerar på dessa fördomar och negativa stereotyper och därigenom behandlar människor orättvist. Kunskapen om övervikt och obesitas/fetma måste öka så vi kan förändra negativa attityder.

Att vi uppfattar människor olika är inga konstigheter. Problemet är om vi uppfattar olikheter som negativt. När vi redan på förhand dömer en person utifrån dens kropp så skapas det fördomar som i slutänden resulterar till att vi bemöter människor sämre eller bättre. Om en bär på fördomar om personer som lever med en större kroppsstorlek kan det resultera i att en omedvetet lyssnar sämre, eller inte tar personen på lika stort allvar. 

Reflektera  

När jag ser bilderna ovan, vilka tankar och värderingar lägger jag omedvetet in? Vad tänker jag om personen till vänster? Skiljer de sig ifrån vad jag tänker om personen till höger? Tänkte du på hälsa på båda bilderna eller ingen av dem? Om det är så att du tilldelar en av kropparna mer positiva ord eller känslor så är det viktigt att uppmärksamma detta så att du kan arbeta för att minska dina fördomar om en viss kroppsstorlek.


Stigmatisering leder till...

Att bli utsatt för viktstigma av föräldrar, vänner och personal påverkar hälsan negativt. Det bidrar till att en inte känner sig bekväm i sin egen kropp och kan göra så att en börjar tro att en förtjänar kränkande behandling av personer i sin närhet. Det skapar stress, ångest, isolering och suicid. Det är dags att sluta skuld- och skambelägga personer som lever med en större kropp.


Agera!

För att konkretisera har vi listat vad du som privatperson kan göra:

1. Läs på om övervikt och obesitas/fetma. Öka din egen kunskap om övervikt och obesitas/fetma och sprid din kunskap vidare! 

2. Om du hör någon kommentera någons kroppsstorlek på ett negativt sätt så ifrågasätt den kommentaren. Alla har vi olika kroppar och kroppsstorleken avgör inte hur god hälsa en har eller hur en mår. 

3. Ser du stigmatiserande bilder i media, maila avsändaren eller informera oss om publikationen på info@hobs.se och fråga varför de gjort det bildvalet och föreslå att de istället kan välja en bild som visar oss i ett positivt sammanhang. 

4. Tittar du på tv med familj eller vänner och märker att de drar "fat jokes", alltså skämtar om personer som lever med en större kropp. Uppmärksamma det och berätta att det inte är okej att nedvärdera någon på grund av dens kroppsstorlek. 

5. Dela med dig av din berättelse på "my story" om hur övervikt eller obesitas/fetma har påverkat dig, positivt eller negativt för att öka kunskapen om hälsa oberoende av storlek.   

6. Använd #HOBS när du lägger upp en bild på dig själv på sociala medier. För vi är 51% av Sveriges befolkning som lever med övervikt och obesitas/fetma och det är dags att vi får lika mycket utrymme som alla andra.