Får du rätt bemötande?

Vi vill samla in era berättelser som lever med övervikt eller obesitas.
Detta gör vi för att du skall få ett bättre bemötande.

Till enkäten (svara anonymt)

Hur har du blivit bemött?

Har du fått en kränkande kommentar eller fått ett dåligt bemötande utifrån din kroppsstorlek.

Varje dag får vi till oss berättelser om hur personer med större kroppar stigmatiseras i kontakt med vården, skolan, samhället, media, men även av höga beslutsfattare som öppet stigmatiserar personer som lever i en större kropp. Oavsett om man är frisk eller patient kräver vi ett stopp av den viktstigmatiering som öppet pågår i vårt samhälle. Det är oacceptabelt att det existerar 2021 i Sverige! Var med och skapa en förändring nu! Det är dags att reagera och agera!

Till enkäten (svara anonymt)

Så här ser det ut idag ...

Så här ser det ut idag ...

  • Idag har vi ingen diskrimineringsgrund som omfattar personer som lever med en större kropp
  • 60% av alla barn med obesitas viktmobbas dagligen i skolan
  • 60% av alla vuxna uppger att de mött fördomar i kontakt med vården
  • 80-90% av bilderna i media är stigmatiserande

Det är dags att reagera och agera! Din story är en del i det här!

Till enkäten (svara anonymt)

Ta del av andras story

Klicka här för att läsa mer