Öka din kunskap

Många patienter som lever med övervikt eller obesitas har den hormonella störningen PCOS (polycystiskt ovariesyndrom). En av fyra kvinnor med ett BMI över 35 har PCOS. För att få en bild av hur det är att leva med PCOS och hur patienterna upplever vården har HOBS genomfört en undersökning i form av en enkät och intervjuer. Enkäten har haft över 1000 svarande. Resultatet är en unik rapport om PCOS ur ett patientperspektiv. 

Du kan ta del av hela rapporten här

Vill du ta del av lanseringswebinariet hittar du det här

Stor kunskapsbrist

PCOS drabbar 10-20% av personer med livmoder i fertil ålder. Det ger symptom som viktuppgång, ökad kroppsbehåring, akne, psykisk ohälsa och infertilitet. Trots att det är en vanlig hormonell störning framkommer att det finns en stor kunskapsbrist inom vården. Patienterna som har deltagit i undersökningen uppger att de skulle vilja se en kunskapshöjning.

Det är ofta svårt att få hjälp för kvinnosjukdomar och att bli tagen på allvar, och rapporten visar att detta även gäller PCOS. Patienterna uppger i enkäten att symptomen de har av PCOS orsakar ett mycket stort lidande. Samtidigt tar vården inte lidandet på allvar. Beskedet om diagnosen ges på ett icke-empatiskt sätt, som om PCOS vore något litet och obetydligt. Många erbjuds ingen behandling. Dessutom har många patienter knappt fått någon information om vad PCOS innebär, utan de har skickats hem med uppmaningen att de ska själva ska söka information online.

Dåligt bemötande

Att dåligt bemötande av personer med övervikt eller obesitas inom vården är vanligt blir tydligt i rapporten. Patienter får höra att om de bara går ner i vikt kommer deras PCOS att försvinna, men de erbjuds ingen hjälp med viktnedgång. PCOS betraktas därmed som ett problem som patienten enkelt kan lösa själv genom att gå ner i vikt. Dessutom rapporterar många att de har blivit nekade fertilitetsbehandling på grund av för högt BMI.