Öka din kunskap

Viktstigma i primärvården

Varannan vuxen i Sverige lever med övervikt eller obesitas. Många upplever bemötandet inom hälso- och sjukvården som stigmatiserande. Varför är det så? Kommer de nya nationella riktlinjerna för vård vid obesitas göra skillnad?

Nu erbjuder vi dig en möjlighet att ta del av forskning om viktstigmatisering samt erfarenheter från både patienter och vårdpersonal. Ta chansen att lära dig mer och få praktiska tips samt verktyg som hjälper dig att ta bemötandet till nästa nivå.

Här hittar du dokumentet att prata om vikt med din patient, det är fritt att dela och sprida. 


Riktlinjer för obesitas på intåg – är primärvården beredd?

Lovisa Sjögren, MD, PhD barnobesitasläkare/specialist, prioriteringsordförande för Socialstyrelsens riktlinjer 


Kanada världsledande – vad kan vi lära oss?

Ximena Ramos Salas, PhD, Director of Research and Policy at Obesity Canada


Skapar viktsamtal med barn ätstörning?

Kajsa Järvholm, leg. psykolog, docent, Enhet för barnövervikt Region Skåne och Lunds Universitet 


Paneldiskussion