Fakta om hetsätningsstörning

Välkommen till zonen om Hetsätningsstörning!

I den här zonen kan du bland annat lära dig mer om vad hetsätningsstörning är, vilka kriterier det finns för att få diagnosen och hur hetsätningsstörning kan behandlas. Det finns också ett avsnitt som handlar om hur du kan söka hjälp för ditt ätbeteende, om du misstänker att du har hetsätningsstörning. Du får också tips på användbara böcker och hemsidor om du vill läsa mer.

Riksförbundet Obesitas Sverige företräder patienter som lever med övervikt eller obesitas. Det finns många anledningar till att en person går upp i vikt. Hetsätningsstörning kan vara en av dem. Patientgruppen upplever ofta att de inte blir tagna på allvar eller att det saknas kunskap om ätstörningen. Därför har Obesitas Sverige valt att arbeta med frågan. 

Under avsnittet “patientrapport om hetsätningsstörning” hittar du den rapport som vi på Obesitas Sverige har skrivit om hetsätningsstörning. Vi ville undersöka patienternas upplevelser av sjukdomen, hur de upplever vården och hur de upplever allmänhetens kunskap om diagnosen. Samtidigt ville vi ta reda på om det finns någonting som patienterna önskar förändra. Över 1000 personer har svarat på våra frågor och resultatet av rapporten kan du läsa under här: Rapport om hetsätningsstörning

En av Obesitas Sveriges viktigaste uppgifter är att lyfta våra patienters röster. Vi har därför också samlat in berättelser från patienter som har levt eller lever med hetsätningsstörning. Där får du en inblick i hur vardagen kan se ut för personer som lever med sjukdomen. Patientberättelserna finns här: Patientberättelser

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. Maila info@hobs.se och märk ditt mail med “hetsätningsstörning”.

Återigen – Varmt välkommen hit!