Fakta om hetsätningsstörning

Välkommen till zonen om Hetsätningsstörning!

I den här zonen kan du bland annat lära dig mer om vad hetsätningsstörning är, vilka kriterier det finns för att få diagnosen och hur hetsätningsstörning kan behandlas. Det finns också ett avsnitt som handlar om hur du kan söka hjälp för ditt ätbeteende, om du misstänker att du har hetsätningsstörning. Du får också tips på användbara böcker och hemsidor du som vill kan läsa mer.

Under avsnittet “rapport” hittar du den rapport som vi på HOBS har skrivit om hetsätningsstörning. Vi ville undersöka patienternas upplevelser av sjukdomen, hur de upplever vården och hur de upplever allmänhetens kunskap om diagnosen. Samtidigt ville vi ta reda på om det finns någonting som patienterna önskar förändra. Över 1000 personer har svarat på våra frågor och resultatet av rapporten kan du läsa under här: Rapport om hetsätningsstörning

En av HOBS viktigaste uppgifter är att lyfta våra patienters röster. Vi har därför också samlat in berättelser från patienter som har levt eller lever med hetsätningsstörning. Där får du en inblick i hur vardagen kan se ut för personer som lever med sjukdomen. Patientberättelserna finns här: Patientberättelser

Om du vill läsa fler och ibland längre berättelser kan du gå in under hobs.se/mystory. Där har vi samlat personliga berättelser från olika upplevelser från alla våra patienter, inte enbart de med hetsätningsstörning. Sidan är välbesökt och uppskattad och vi vill gärna få in ännu fler beskrivningar från dig som lever med övervikt, obesitas eller hetsätningsstörning. Vill du dela din egen berättelse på My story? Skicka då din text till ambassador@hobs.se.

Föredrar du att bli intervjuad och att vi skriver ihop din berättelse som du sedan får godkänna innan publicering går det också fint. Du väljer själv om du vill vara anonym eller inte.

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. Maila info@hobs.se och märk ditt mail med “hetsätningsstörning”.

Återigen – Varmt välkommen hit!