Fakta om hetsätningsstörning

Hur är det att leva med hetsätningsstörning?


Patientberättelser

Obesitas Sverige har intervjuat fem personer som alla har erfarenhet av sjukdomen. Resultatet av intervjuerna finns i de fem patientberättelser du kan läsa här. 

"Jag tänker att istället för att avvisa mig är det väl viktigare att de utbildar sig?"
Patientberättelse 1  

"Jag har alltid vänt mig till socker och mat när jag känner mig nervös eller otrygg, och det började redan i tidig åler" 
Patientberättelse 2  

"Innan jag blev sjuk så visste jag ingenting om hetsätningsstörning, det var ingen som pratade om det"
Patientberättelse 3 

"Jag har svårt att äta normalt eller att sluta äta när jag väl har börjat" 
Patientberättelse 4 

"Jag tänkte att om jag berättar för någon då kommer den personen ha koll på mig och då kommer det att vara svårare för mig att äta"
Patientberättelse 5


My Story

Om du vill läsa fler och ibland längre berättelser kan du gå in under hobs.se/mystory. Där har vi samlat personliga berättelser från olika upplevelser från alla våra patienter, inte enbart de med hetsätningsstörning.

Här är några av de My story som handlar om hetsätningsstörning:

Hetsätning har varit min följeslagare i 30 år

Hetsätning hade inte ett namn när jag växte upp 

Vi måste prata om hetsätning!

En hetsätares memoarer

En lyckoceremoni som slutade i mättnad, illamående och självhat


Intervju

I den här videon berättar Rebecca om hennes upplevelser och erfarenheter. Obesitas Sveriges volontär Lana leder samtalet.