Fakta om hetsätningsstörning

Obesitas Sveriges Stödverksamhet


Har du hetsätningsstörning eller misstänker att du har det och känner att du behöver prata med någon om det? Kanske är du anhörig till någon som har hetsätningsstörning eller misstänker att de har det. Obesitas Sverige erbjuder stöd till drabbade och anhöriga via vår stödverksamhet. Där kan du chatta, ringa eller maila. 

Här kan du läsa mer om vår stödverksamhet Obesitas Sveriges stödverksamhet. Där hittar du också vilka tider chatten och telefonen är öppen.