Fakta om hetsätningsstörning

Självhjälpsböcker 


  • Att övervinna hetsätning. Ett vetenskapligt utvärderat behandlingsprogram. Andra utgåvan, 2017 – Christopher G. Fairburn 
  • När det hälsosamma blir ohälsosamt. Hjälp när tankar om kropp, mat och ätande tagit över ditt liv, 2019 – Evelina Linder och Erika Nyman Carlsson 
  • Sluta grubbla börja leva, 2007 – Steven C. Hayes med Spencer Smith