Fakta om hetsätningsstörning

Material från Obesitas Sverige


Obesitas Sverige strävar efter att göra vårt informationsmaterial lättillgängligt och användbart för alla. Oavsett vilken roll du har, som vårdpersonal, skolpersonal eller allmänheten, hoppas vi att vårt material kan bidra till att öka medvetenheten om hetsätningsstörning och ge stöd till de som påverkas av den. Vi erbjuder ett brett utbud av informationsmaterial om hetsätningsstörning för att stödja och informera olika målgrupper. Här hittar du följande material:

1. Kort information till dig som arbetar inom primärvården: Detta informationsmaterial är utformat specifikt för hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. Det ger en kort sammanfattning av hetsätningsstörning. Informationen är utformad för att hjälpa dig bättre förstå och stödja dina patienter. Det här materialet är möjligt att själv skriva ut. Klicka här för att öppna som pdf: Informationsmaterial Primärvården

2. Kort information till dig som arbetar inom elevhälsan: Det här informationsmaterialet är specifikt riktad till personal inom elevhälsan, såsom skolsköterskor och kuratorer. Det ger en översikt av hetsätningsstörning. Materialet är utformat för att stödja dig i ditt arbete med att främja elevernas välbefinnande. Det här materialet är möjligt att själv skriva ut. Klicka här för att öppna som pdf: Informationsmaterial Elevhälsan

3. Affisch Hetsätningsstörning: Denna affisch ger en visuell sammanfattning av hetsätningsstörning. Den innehåller tydlig information om hetsätningsstörning och vad vi på Obesitas Sverige kan erbjuda. Affischen kan användas i olika miljöer för att sprida medvetenhet om hetsätningsstörning och främja en öppen dialog kring ämnet. Affischen går bra att själva skriva ut. Klicka här för att öppna som pdf: Affisch Hetsätningsstörning


4. Visitkort:
Våra visitkort är enkla och bekväma att dela ut. De är utformade för att hänvisa personer till vår kunskapssida om hetsätningsstörning, där det också står vilket typ av stöd vi erbjuder. Visitkorten kan ni beställa genom att skicka ett mail till
info@hobs.se, märk mailet med “visitkort hetsätningsstörning”. Klicka här för att se hur visitkorten ser ut: Visitkort Hetsätningsstörning