Fakta om hetsätningsstörning

Var kan jag söka hjälp?


Om du är under 18 år kan du söka vård hos följande mottagningar: 

  • Vårdcentral
  • Ungdomsmottagning
  • Elevhälsan
  • Barn-och ungdomspsykiatrin (BUP). 

Är du över 18 år kan du söka vård på följande mottagningar: 

  • Vårdcentral
  • Psykiatrisk mottagning 
  • Företagshälsovården, om du jobbar 

I vissa regioner finns det även specialistmottagningar för ätstörningar. Ibland kan du som patient behöva en remiss för att få komma dit och ibland går det bra att gå dit på egen hand. Vården ser olika ut beroende på var i landet du bor, därför är det alltid bra att undersöka hur det ser ut just där du bor innan du söker vård. Kontakta 1177 vårdguiden om du vill veta mer om var någonstans du kan söka vård samt vilka alternativ som finns i din region.