Fakta om hetsätningsstörning

Hur påverkas mitt liv av hetsätningsstörning?


Livet kan påverkas på olika sätt när du lever med hetsätningsstörning och erfarenheterna är alltid individuella. På vissa punkter skiljer sig erfarenheterna åt och på andra är de mer likartade. Till exempel är det många som vittnar om hur ekonomin påverkas negativt av att leva med hetsätningsstörning. I vissa fall kan de drabbade få ekonomiska problem eftersom mycket av pengarna går åt till att köpa mat. Likväl beskriver patienter hur de planerar för inköpen av varor i olika mataffärer då skammen över att bli påkommen med hur mycket mat de äter är stor. 

Livet för den som lever med hetsätningsstörning kan också påverkas i form av social isolering för att försöka dölja beteendet för andra. Detta beror oftast på att personer som lever med hetsätningsstörning känner skam över beteendet. Vidare är det inte ovanligt att personer som lever med hetsätningsstörning också har problem med depression, självskadebeteende och självmordstankar. 

Att leva med hetsätningsstörning påverkar också självkänslan. Detta kan förklaras genom att självkänslan är överdrivet beroende av kroppsform och vikt, och det ofta finns ett missnöje med sig själv. Eftersom mycket av tankarna går åt till att tänka på mat kan också sömnen och koncentrationen påverkas.