Fakta om hetsätningsstörning

Behandling av hetsätningsstörning


Hetsätningsstörning är en sjukdom där många patienter isolerar sig på grund av känslor som skuld och skam och därför också försöker dölja problemen. Det påverkar också hur lång tid det tar innan patienten söker hjälp. När patienten väl söker hjälp och behandling för hetsätningsstörning är det viktigt att det görs en grundlig undersökning först. Därefter görs en bedömning, i samråd med patienten, kring vilken behandling som är mest lämplig för patienten. 

Behandling av hetsätningsstörning brukar bestå av psykoterapi och/eller psykologisk behandling eller läkemedel. De psykoterapeutiska behandlingarna är Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Interpersonell psykoterapi (IPT) och innebär att patienten träffar en terapeut regelbundet under en viss tid, antingen individuellt eller i grupp. Att få läkemedel som behandling av hetsätningsstörning innebär att patienten får antidepressiva läkemedel som kan hjälpa mot suget att hetsäta. Dock används antidepressiva läkemedel främst som hjälp om anledningen till att patienten hetsäter är en depression, det kan också vara så att depressionen är en reaktion på hetsätningen. 

Det går också att få dagvård för hetsätningsstörning. Dagvården sker på vissa specialistmottagningar för ätstörningar och innebär att patienter som har olika ätstörningar lagar och äter mat tillsammans. På dagvården diskuteras också olika matrelaterade problem.