Fakta om hetsätningsstörning

På HOBS finns det möjlighet att ingå i en fokusgrupp med andra personer som lever med eller har levt med hetsätningsstörning. Ibland får vi förfrågningar från forskare, journalister, vården och andra om patienters perspektiv. Dessa förfrågningar skickar vi till fokusgruppen. Det kan till exempel handla om enkätundersökningar eller att någon vill göra en intervju. Du väljer själv vad du vill svara på och vad du är intresserad av och binder inte upp dig till någonting. Anmäl dig till fokusgruppen här: https://hobs.se/fokusgrupp

Du kan också vara med och sprida dina erfarenheter om hetsätningsstörning, och på så sätt öka kunskapen om sjukdomen. Det kan du göra genom att dela din berättelse med oss, vi publicerar den sedan på vår hemsida under hobs.se/mystory. Du kan skriva själv eller välja att bli intervjuad. Du som vill föreläsa om din hetsätningsstörning är också välkommen att ta kontakt med oss.

Om du vill veta mer om hur du kan engagera dig i HOBS verksamhet kan du läsa mer här: Om HOBS