Fakta om hetsätningsstörning

Vad gör vi på HOBS?


Riksförbundet HOBS företräder patienter som lever med övervikt eller obesitas. Det finns många anledningar till att en person går upp i vikt. Hetsätningsstörning kan vara en av dem. Patientgruppen upplever ofta att de inte blir tagna på allvar eller att det saknas kunskap om ätstörningen. Därför har HOBS valt att arbeta med frågan. 

På HOBS finns det möjlighet att ingå i en fokusgrupp med andra personer som lever med eller har levt med hetsätningsstörning. Ibland får vi förfrågningar från forskare, journalister, vården och andra om patienters perspektiv. Dessa förfrågningar skickar vi till fokusgruppen. Det kan till exempel handla om enkätundersökningar eller att någon vill göra en intervju. Du väljer själv vad du vill svara på och vad du är intresserad av och binder inte upp dig till någonting. Anmäl dig till fokusgruppen här: https://hobs.se/fokusgrupp

Du kan också vara med och sprida dina erfarenheter om hetsätningsstörning, och på så sätt öka kunskapen om sjukdomen. Det kan du göra genom att dela din berättelse med oss, vi publicerar den sedan på vår hemsida under hobs.se/mystory. Du kan skriva själv eller välja att bli intervjuad.

Du som vill föreläsa om din hetsätningsstörning är också välkommen att ta kontakt med oss. 

Om du vill veta mer om hur du kan engagera dig i HOBS verksamhet kan du läsa mer här: Om HOBS

HOBS erbjuder också stöd till drabbade eller anhöriga. Läs mer här om vilket stöd vi erbjuder: HOBS Stödverksamhet

Om du har några frågor, funderingar eller är intresserad av att engagera dig är du välkommen att kontakta oss. Maila info@hobs.se och märk ditt mail med “hetsätningsstörning”.