Fakta om hetsätningsstörning

Kriterier för diagnos För att ställa diagnosen hetsätningsstörning används manualen Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorders version 5, DSM-5. I DSM-5 finns det olika kriterier som visar om du har en hetsätningsstörning. Det finns fem karaktärsdrag som kännetecknar en episod av hetsätning. 

Dessa fem är:

  • Äter mycket fortare än normalt
  • Äter stora mängder mat även om fysisk hunger inte finns
  • Äter i hemlighet eftersom skam och skuldkänslor uppstår
  • Fortsätter äta tills det uppstår en obehaglig mättnadskänsla
  • Efteråt uppstår skuldkänslor, känner sig deprimerad eller äcklas av sig själv

För att få diagnosen hetsätningsstörning behöver minst tre av dessa karaktärsdrag uppfyllas under en episod av hetsätning. Dessutom krävs det att du har minst en episod i veckan av hetsätning under en tremånadersperiod och att du upplever att hetsätningen ger dig mycket lidande. Du ska också ha en upplevelse av kontrollförlust och under en begränsad tid äta väsentligt mycket mer än vad andra skulle göra. För att få diagnosen ska inte heller några kompensatoriska beteenden uppstå efter episoden.