Fakta om psykisk ohälsa och obesitas

Psykologiska faktorer


Många (men inte alla!) som har ett högre BMI mår dåligt över sin vikt och ogillar sin kropp. De vill gärna gå ner i vikt men lyckas inte. Dessa känslor av att ogilla kroppen och att misslyckas med viktnedgång kan leda till ett försämrat psykiskt mående. Viktuppgången i sig kan kännas oerhört stressande: du kanske verkligen inte vill gå upp i vikt, men du lyckas inte bromsa det, och detta kan kännas oerhört jobbigt.

Det finns en enorm skam kopplad till övervikt och obesitas. Det finns en fördom i samhället om att människor med ett högre BMI är lata och odisciplinerade. Vi vet att det inte är så, men dessa fördomar finns, och det är lätt att internalisera dem: att du plockar upp fördomarna och gör dem till dina egna. På det sättet kan en högre vikt påverka ditt självförtroende och din självkänsla. Du kanske tänker att du är lat och saknar karaktär, och dessa tankar påverkar självklart hur du mår.

Obesitas är en komplex sjukdom

Här kan det hjälpa att komma ihåg att obesitas är en komplex sjukdom. Det finns flera faktorer bakom att någon utvecklar obesitas. Det finns genetiska faktorer: vissa har ärvt en större benägenhet att gå upp i vikt. Ungefär 40-45% av alla som lever med obesitas har en ökad risk för obesitas i sina gener. Om du har varit med om ett trauma ökar risken för att du ska utveckla obesitas. Att vara socioekonomiskt utsatt är också en riskfaktor. Alla har inte samma förutsättningar i sin vardag att röra på sig och äta hälsosamt. Sammantaget är orsakerna bakom obesitas komplexa, men orsaken är inte att du har dålig karaktär. Du har inte valt din obesitas - du lever med en sjukdom och det är inget du bör ha skuldkänslor för.

Att försöka gå ner i vikt men inte lyckas, eller att sedan gå upp i vikt igen efter viktnedgången, är en väldigt vanlig upplevelse. Den kan leda till väldigt mycket skuldkänslor. Du kanske tänker att om du hade varit motiverad eller stark nog hade du klarat det. Så enkelt är det inte. När du går ner i vikt gör kroppen allt den kan för att du ska gå upp de kilon du har tappat. Kroppen sänker energiförbrukningen och utsöndrar mer hungerhormon och mindre mättnadshormon, och att hålla vikten blir svårt. Det är möjligt att gå ner i vikt och behålla en viktnedgång, men om du lever med obesitas behöver du ofta stöd och hjälp. Du har en sjukdom och behöver vård.

Hur mycket beror på samhällets normer?

Det är mycket svårt att skilja de psykologiska faktorerna av hur obesitas och psykisk ohälsa hänger samman från de sociala faktorerna (se nästa avsnitt). En mycket stor anledning till att människor med obesitas upplever skuld och skam och känner att de har misslyckats är samhällets normer, alltså det viktstigma vi ser i samhället. 

Allt beror dock inte på normer. Du kan också må psykiskt dåligt på grund av hur vikten påverkar din kropp. Om din vikt orsakar till exempel ledvärk och att du har svårt att röra på dig kan det påverka hur du mår psykiskt. Din vikt kan också leda till att du bekymrar dig för din hälsa.


Källa: Arch Gen PsychiatryIntervju med Joanna Uddén Hemmingsson