Fakta om psykisk ohälsa och obesitas

Självdestruktivt beteende


Beteenden som du ägnar dig åt för att skada dig själv kallas för självdestruktiva beteenden. Det kan till exempel handla om att skära eller bränna dig, men det kan även vara helt andra saker, till exempel att du har sex mot din vilja eller svälter dig. Anledningen till att människor som mår dåligt gör självdestruktiva saker kan vara olika. Vissa vill straffa sig själva, eller så upplever de att beteendet hjälper dem att hantera starka känslor, till exempel ångest.

Om ditt självdestruktiva beteende innebär att du medvetet skadar din kropp har du ett självskadebeteende. Det finns många fördomar om självskadebeteenden, till exempel att det bara är unga tjejer som kan ha dem. Det stämmer inte. Det stämmer inte heller att det bara är att “bestämma sig för att sluta”. Ofta är det svårt och du kan behöva hjälp av vården. Dessa fördomar kan göra att det känns pinsamt att berätta för någon att du har ett självskadebeteende, men det kan vara skönt att inte kämpa mot detta ensam.

Självdestruktiva beteenden kan vara mycket allvarliga och du behöver hjälp. Om det är fara för ditt liv eller din hälsa kan du ringa 112. De finns för att hjälpa till i nödsituationer. Du kan också vända dig till en psykiatrisk akutmottagning.

Även om läget inte skulle vara akut behöver du hjälp. Du kan läsa om vart du kan vända dig i avsnittet om att söka vård.

Källa: SHEDO