Fakta om psykisk ohälsa och obesitas

Vad gör HOBS?HOBS arbetar med frågor som rör psykisk ohälsa på olika sätt. När vi lyfter fram det viktiga patientperspektivet lyfter vi ofta patienter med erfarenhet av psykisk ohälsa.


Stödchatt och stödtelefon

Om du vill ha stöd kan du vända dig till HOBS stödchatt eller stödtelefon. Där får du prata med en samtalsstödjare som lyssnar på dig. Det är du som bestämmer vad ni ska prata om. Läs mer på hobs.se/chatt

My Story

Personliga berättelser som patienter med övervikt eller obesitas har skrivit. Patienterna har olika erfarenheter, bland annat av att må dåligt psykiskt. Om du själv vill dela din berättelse kan du maila till ambassador@hobs.se. Det går bra att vara anonym. Läs berättelserna på hobs.se/mystory.

Digital utbildning

Vårdgivare lyckas inte alltid förstå helhetsbilden hos patienter med obesitas och psykisk ohälsa, och därför är bemötandet inom vården inte alltid så bra som det skulle kunna vara. Det behövs en kompetenshöjning. HOBS har därför tagit fram en digital utbildning om obesitas och psykisk ohälsa för vårdgivare.

Föreläsningar

HOBS arrangerar föreläsningar där patienter med erfarenhet av obesitas och psykisk ohälsa får berätta om sina erfarenheter. Föreläsningarna riktar sig både till vårdgivare och till allmänhet.

Hetsätningsprojektet

Det här projektet syftar till att sprida kunskap om hetsätningsstörning, och även att dela patienters erfarenheter av att leva med denna ätstörning. Det finns en zon om hetsätningsstörning på hobs.se och vi har lanserat en rapport om patienters upplevelser.

Jag räknas

En vanlig orsak till dåligt mående hos barn är mobbning. Barn med övervikt eller obesitas mobbas i hög utsträckning. I projektet Jag räknas samverkar vi med skolor för att sprida kunskap om viktmobbning och hur den kan förebyggas och stoppas.