Fakta om psykisk ohälsa och obesitas

Läkemedel


"Jag var inlagd mycket på psykiatrisk avdelning och fick många mediciner. Ju sjukare jag blev desto mer mediciner fick jag, vilket gjorde att jag ökade i vikt."

- Patient om att få läkemedel med viktuppgång som biverkning


När det gäller psykisk ohälsa och obesitas finns det en annan aspekt som också är viktig att komma ihåg: att många läkemedel mot psykisk ohälsa har viktuppgång som en biverkning
. Detta gäller till exempel vissa läkemedel mot depression och även flera av de läkemedel som kallas för neuroleptika, som man kan få vid vanföreställningar och vissa andra symptom. Dessa läkemedel kan göra att du får en ökad aptit och äter mer.

Ny forskning har visat att orsaken bakom viktuppgången kan vara att medicinen påverkar hypotalamus, som är en del av hjärnan som hanterar aptiten. Ofta går viktökningen fort ganska omedelbart efter att behandlingen har påbörjats, och det sker även en viktuppgång på längre sikt. Du behöver dock inte drabbas av viktuppgång bara för att du tar ett läkemedel som har viktuppgång som biverkning. Många patienter drabbas inte av denna biverkning. 

När läkare skriver ut läkemedel gör de en bedömning av fördelarna i relation till nackdelarna. Om du mår mycket dåligt av en psykisk sjukdom kan läkaren bedöma att nyttan som läkemedlet gör är så stor att det är värt biverkningarna. Därför kan du ibland få läkemedel som har vissa negativa effekter på dig. Om du är orolig för att gå upp i vikt kan du ta upp detta med din läkare, så kan hen väga in det i bedömningen av vilket läkemedel som är bäst för dig. Alla antidepressiva läkemedel har inte viktuppgång som biverkning i lika stor utsträckning, och inte heller alla neuroleptika.

Biverkningar av läkemedel anses vara en av de viktigaste faktorerna bakom att patienter med schizofreni lever med obesitas i mycket stor utsträckning. Läkemedel är dock inte den enda bakomliggande orsaken. Socioekonomiska faktorer, sämre kostvanor och en mer stillasittande livsstil gör också att patienter med schizofreni tenderar att gå upp i vikt.


Källa: Harvard Health Publishing, Neuropsychiatric Disease and Treatment, Journal of Obesity Management