Fakta om psykisk ohälsa och obesitas

Hur hänger det ihop?


Det finns ett samband mellan obesitas och psykisk ohälsa. Det betyder inte att alla som har obesitas lever med psykisk ohälsa, eller att alla som har psykisk ohälsa också har obesitas, men det är vanligt att människor har båda. Sambandet beror dels på att psykisk ohälsa ökar risken för att utveckla obesitas, och dels att obesitas ökar risken för att utveckla psykisk ohälsa. 

Olika studier visar olika siffror beroende på hur psykisk ohälsa definieras. Enligt en sammanställning har mellan 20 och 60 procent av personer med obesitas även psykisk ohälsa.

En svensk studie från Lunds universitet visar att en femtedel av ungdomar som behandlas för obesitas uppgav att de hade symptom på depression, och en tredjedel hade symptom på hetsätningsstörning. Forskarna drar slutsatsen att vi behöver skräddarsy behandlingen för ungdomar med obesitas eftersom många av dem också har en psykisk ohälsa

Det finns flera studier som visar ett samband mellan obesitas och depression. Risken att drabbas av depression är högre om du lever med obesitas, framför allt om du är kvinna. En metastudie visade att obesitas ökar risken för depression med 55% och att depression ökar risken för obesitas med 58%.

Kopplingen mellan depression och obesitas är komplex och går åt båda hållen: depression är en riskfaktor för obesitas, och obesitas är en riskfaktor för depression. Richard Morriss, psykiatriker och forskare vid University of Nottingham, menar att kopplingen mellan depression och obesitas är så stark att obesitas borde behandlas och tas på samma allvar som anorexi:

“Att vara för smal ses som ett problem kopplat till psykisk ohälsa, men om du väger för mycket ses det fortfarande främst som ett fysiologiskt problem.”


Källa: Arch Gen PsychiatryEndocrinology and Metabolism Clinics of North America, Lunds universitet, International Journal of Epidemiology, Archives of General PsychiatryNature