Fakta om psykisk ohälsa och obesitas

Lär dig mer


HOBS har mycket information om obesitas och viktstigma: Öka din kunskap.

Om du lever med övervikt eller obesitas och vill hitta ett nytt positivt förhållningssätt till dig och din kropp finns HOBS självstudiekurs Du och din hälsa.

1177 Vårdguiden har mycket information om psykisk ohälsa och vart du kan vända dig för att få hjälp: Psykiska sjukdomar och besvär.

Ungdomsmottagningen har fakta om att må dåligt, bland annat berättelser och poddavsnitt: Att må dåligt.

Fipoh har tagit fram flerspråkig information om psykisk ohälsa. Den riktar sig till ungdomar med erfarenhet av att vara på flykt. De har en skrift om komplext trauma och även filmer om bland annat stress och trauman.

RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa) har tagit fram information om olika former av psykisk ohälsa. På deras hemsida finns text och korta filmer: Snacka psykisk ohälsa

Föreningen Mind har fakta och berättelser av personer som lever med psykisk ohälsa. Bland annat kan du ta del av Minds Orosskola: Kunskap om psykisk hälsa och ohälsa.

NSPH Skåne (Nationell samverkan för psykisk hälsa i Skåne) har tagit fram Återhämtningsguiden. Det finns en bok för dig som mår dåligt och en för dig som står nära någon som mår dåligt. Böckerna har skrivits av personer som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa i samverkan med bland annat professionella, forskare och anhöriga. Återhämtningsguiden finns att beställa gratis.