Fakta om psykisk ohälsa och obesitas

Digital utbildning om obesitas och psykisk ohälsa

HOBS har tagit fram två digitala utbildningar om obesitas och psykisk ohälsa: en om vuxna och en om barn. Utbildningen som handlar om barn tar även upp NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Utbildningarna vänder sig främst till dig som arbetar inom vården. 

Obesitas och psykisk ohälsa hos vuxna

Du hittar utbildningen här.

Obesitas, NPF och psykisk ohälsa hos barn

Du hittar utbildningen här