Kort utbildning om covid-19 för dig som möter barn och ungdomar.

Publicerad 2021-09-08

Vi har tagit fram en kort utbildning till dig som möter barn och ungdomar i ditt arbete, den är till för att ge dig stöd vid barn och ungas oro, tankar och funderingar kring COVID-19. 

Utbildningens innehåll återspeglar de vanligaste funderingarna barn och ungdomar känner kring covid-19 och Sveriges ledande expert Kajsa Järvholm vägleder dig med sina svar….  

Sprid gärna utbildningen i ditt nätverk, våra barn och unga behöver  fler vuxna som kan möta deras oro, tankar och funderingar. 

Marknadföring för utbildningen hittar du här

Tryck på länken så kommer du direkt till utbildningen. www.hobs.se/covid19