Nya föreläsningar under hösten!

Publicerad 2021-11-01

HOBS bjuder in dig till föreläsningar!

  •   Torsdag 11/11, hetsätningsstörning (lunchseminarium kl12:00 – 13:00)
  •   Torsdag 25/11, fysisk aktivitet och obesitas
  •   Onsdag 01/12, psykisk ohälsa och obesitas
  •   Tisdag 07/12, hypoglykemi efter bariatrisk kirurgi

Alla föreläsningar (förutom lunchseminarium) erbjuds vid två tider, kl12-13:00 riktad till vårdpersonal och kl18-19:00 för patienter. Anmäl dig till info@hobs.se och ange vilken föreläsning du önskar lyssna på. 

----- Om föreläsningarna:

Hetsätningsstörning lunchseminarium 11/11

Hetsätningsstörning är en av de vanligaste ätstörningarna i Sverige, trots detta hör vi sällan röster från personer med erfarenheter av hetsätning. Många upplever att de finns ett stigma att leva med hetsätning och att det finns en stor okunskap vilket gör att en möts av fördomar. Vi kommer att intervjua två specialister inom området samt två patienter som lever med hetsätning och kommer att dela deras erfarenheter.

Öka din kunskap under vårt lunchseminarium där vi kommer dela intervjuer som vi har gjort med professionen och hör två personer dela sina erfarenheter och perspektiv kring hetsätningsstörning. 

------

Fysisk aktivitet och obesitas 25/11

“Rör på dig mer så ska du se att du blir lycklig och smal”....  Känner ni igen denna tesen? 

Personer som lever med obesitas får ofta höra att de borde röra på sig mer, att det är en enkel lösning att gå ner i vikt och bli lycklig. Vad säger egentligen forskningen kring fysisk aktivitet som behandling av obesitas? Hur kommer det sig att personer med obesitas i hälso sjukvårdens ögon anses vara omotiverade till fysisk aktivitet? Öka din kunskap under vårt webbinarie kring fysisk aktivitet i relation till obesitas. Patientperspektivet, forskning, och professionen. 

------

Psykisk ohälsa och obesitas 01/12

Visste du att det finns ett samband mellan psykisk ohälsa och obesitas? Psykisk ohälsa kan öka risken för att utveckla obesitas. Sambandet går också åt andra hållet: obesitas leder till en ökad risk att utveckla psykisk ohälsa. Det finns också en koppling mellan obesitas och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel autism och ADHD. Föreläsningen ges av Charlotte Ovesson, beteendevetare och själv drabbad av obesitas och psykisk ohälsa.

-----

Hypoglykemi efter bariatrisk kirurgi 07/12

Över 100,000 personer i Sverige är opererade med bariatrisk kirurgi (magsäcksoperation). En del av de drabbas av hypoglykemi (blodsockerfall), vilket kan orsaka stora svårigheter i vardagen och leda till allvarliga konsekvenser. Kunskapen kring denna patientgrupp är fortfarande låg, trots att det finns behandlingar och hjälp att få.  Föreläsningen hålls av Lua Rangel Ahrens, legitimerad dietist med flera års erfarenhet av patientgruppen. 

 

Alla lunch- och kvällsföreläsningar sker digitalt via Zoom och är gratis för HOBS medlemmar. För icke-medlemmar kostar föreläsningarna 200 kr/st.  Medlemskap hos HOBS kostar bara 50 kr per kalenderår. Klicka här för att läsa mer och bli medlem idag. OBS, alla kan vara medlemmar i HOBS! 

Anmäl dig till info@hobs.se och uppge i ämnesraden vilken föreläsning och tid du vill lyssna på.