Viktstigma i primärvården

Publicerad 2021-11-17

Anmäl dig nedan till fyra lunchwebbinarier:
14 - 17 december kl. 12:00 - 12:45
Varannan vuxen i Sverige lever med övervikt eller obesitas. Många upplever bemötandet inom hälso- och sjukvården som stigmatiserande. Varför är det så? Kommer de nya nationella riktlinjerna för vård vid obesitas göra skillnad?
 
Nu erbjuder vi dig en möjlighet att ta del av forskning om viktstigmatisering samt erfarenheter från både patienter och vårdpersonal. Ta chansen att lära dig mer och få praktiska tips samt verktyg som hjälper dig att ta bemötandet till nästa nivå.


Tisdag 14 december: Riktlinjer för obesitas på intåg – är primärvården beredd?
Lovisa Sjögren, MD, PhD barnobesitasläkare/specialist, prioriteringsordförande för Socialstyrelsens riktlinjer 
Onsdag 15 december: Kanada världsledande – vad kan vi lära oss?
Ximena Ramos Sala, PhD, Director of Research and Policy at Obesity Canada
Torsdag 16 december: Skapar viktsamtal med barn ätstörning?
Kajsa Järvholm, leg. psykolog, docent, Enhet för barnövervikt Region Skåne och Lunds Universitet 
Fredag 17 december: Hur pratar vi vikt inom primärvården?
Panelsamtal med dietist, fysioterapeut, läkare, psykolog och sjuksköterska  
Antalet deltagare är begränsat – säkra din plats och anmäl dig idag!
Varmt välkommen!
HOBS - Cancerfonden - Dietisternas Riksförbund