Ny unik svensk COVID-19 studie

Publicerad 2021-10-14

Obesitas hos fyra av tio covidsjuka vuxna på IVA!

Personer som lever med obesitas, var överrepresenterade bland vuxna som intensivvårdades i Sverige för covid-19 under pandemins första våg. Drygt 39 procent hade obesitas, mot cirka 16 procent i befolkningen. Individer med obesitas hade också större risk för lång vårdtid och dödsfall på IVA. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Forskarna bakom studien hade redan tidigt under pandemin kontakt med oss på HOBS. Många medlemmar kände oro för att högt BMI skulle innebära risk för svår sjukdom till följd av infektion med viruset sars-cov-2.

Högt BMI ökade risken för både allvarlig sjukdom med långa vårdtider, och för dödsfall. BMI över 30 kunde kopplas till en 50-procentigt ökad risk för död, jämfört med gruppen med normalvikt. 

Vi har sedan dag ett kämpat för personer som lever med obesitas ska prioriteras. Vi har haft kontakt med regioner och folkhälsomyndigheten och förtvivlade patienter. Det är dags att vi prioriteras när ordinarie vård kommer igång igen, så den som är behov av vård ska få tillgång till vård.

Läs hela texten här.

Frågor om studien kontakta gärna forskarna:
Lovisa Sjögren, tel. 0707 14 47 49, e-post lovisa.sjogren@gu.se
Jenny M Kindblom, tel. 0709 90 22 01, e-post jenny.kindblom@gu.se

Intervju med forskarna bakom studien. 

Är du orolig för att drabbas av COVID-19 eller behöver någon att prata med så är vår stödchatt öppen för dig ikväll torsdag, mellan 18:00-20:00 övriga öppettider läs mer på hobs.se