Replik på DNs ledarskribent!

Publicerad 2021-10-14

Hej Susanne Nyström!

Du utrycker starka åsikter kring hur Sverige ska minska förekomsten av obesitas/fetma i ledaren ”Klimatkrisen och fetmaepidemin har samma lösning”. (DN 29/9) Tyvärr är en stor del av dina åsikter fördomsfulla och vetenskapligt ogrundade.

Redan 1997 beslutade världshälsoorganisationen, WHO, att personer med ett BMI över 30 ska diagnostiseras med den kroniska sjukdomen obesitas. Bakgrundsorsakerna till obesitas/fetma är komplexa.  Ditt påstående att ökad vardagsmotion i form av mera pendelcykling skulle minska sjukdomsförekomsten och förebygga framtida fetmaepidemi är ovetenskaplig och stigmatiserande för patientgruppen.

Forskare är eniga om att vardagsmotion genom pendelcykling är mycket hälsosamt och förbättrar folkhälsan avsevärt. Under coronapandemin har t ex god träningsgrad visat sig vara skyddande mot svårare sjukdomsförlopp av covid-19 infektion. Vi är själva inbitna pendelcyklister. Men att förbättra folkhälsan betyder inte att folksjukdomen obesitas/fetma botas!  Det är väldigt intressant att du lyfter upp Nederländerna som ett lyckat föregångsland i det här arbetet med att både lösa klimatkrisen och fetmaepidemin. Enligt en OECD rapport från 2016 levde 13,6% holländare med obesitas jämfört med 13% i Sverige samma år. Vi kan självklart lära av holländarna hur infrastrukturen kan ändras för att befrämja pendelcykling, men att dra slutsatsen att ökad pendelcykling är lösningen för behandling av obesitas är bara fördomsfullt och okunnigt. Alla mår bra av att röra på sig mer och av att cykla mer liksom vara mer klimatsmarta, men att bromsa fetmaepidemin och klimatkrisen med samma lösning saknar vetenskaplig grund.

Som ledarskribent för en av Sveriges största dagstidningar borde du vilja leverera relevant, vetenskaplig, fakta och inte dessa fördomar. Behandling av obesitas är inte likställd med ökad vardagsmotion! Dessutom är den vetenskapliga evidensen att endast ökad vardagsmotion förebygger sjukdomen obesitas mycket svag.

Att slänga ut ordet fetmaepidemi i en rubrik för att locka läsare utan att överhuvudtaget utveckla argumentet eller lyfta det mer ingående i din text är oacceptabelt. Din ledare speglar för oss hur djup okunskapen kring sjukdomen obesitas är i samhället men också att det fortfarande är så lätt att sprida fördomar kring obesitas.

Den 10 november är vi medarrangörer av ett kostnadsfritt webinar för att öka kunskapen kring obesitas. De nya nationella behandlingsriktlinjerna från Socialstyrelsen kommer också att diskuteras Välkommen att uppdatera din kunskap kring fetmaepidemin!

 

Joanna Uddén Hemmingsson, Överläkare / Med Dr

Jenny Vinglid, Generalsekreterare Riksförbundet HOBS