SOS-studien

SOS-studien och njursjukdom

Fetma, diabetes och högt blodtryck är alla riskfaktorer för framtida njursjukdom. Viktoperationer har positiva effekter på alla dessa riskfaktorer men det har inte varit helt klarlagt om viktoperationer har en skyddande effekt mot njursjukdom. Vi har nu kunnat visa att risken för de allvarligaste graderna av njursjukdom sjunker med mer än 60% efter en viktoperation. Denna studie visar tydligt att njursjukdom är ytterligare en sjukdom som kan förhindras med en viktoperation.

Shulman A, et al. Incidence of end-stage renal disease following bariatric surgery in the Swedish Obese Subjects Study. Int J Obes (Lond). 2018 Jun;42(5):964-973.

Notering: Denna publikation valdes ut av tidskriftens redaktörer som en av ”2018 bästa artiklar”.