SOS-studien

Gastric bypass-operation, frakturer och fallolyckor

Det har diskuterats om ett minskat upptag av kalk och vitamin D efter en viktoperation skulle kunna leda till frakturer (benbrott). Tidigare studier har inte givit entydiga svar på denna fråga och SOS-studiens långa uppföljningstid gjorde att vi kunde bidra till att besvara denna fråga. Våra analyser visar att frakturer var minst 2.5 gånger så vanliga hos de som opererats med gastric bypass jämfört med kontrollgruppen. Hos de studiedeltagare som opererats med restriktiva operationsmetoder (t.ex. band) observerade ingen eller bara en mindre förhöjd risk för frakturer jämfört med kontrollgruppen.

Ahlin S, et al, Fracture risk after three bariatric surgery procedures in Swedish obese subjects: up to 26 years follow‐up of a controlled intervention study. Journal of Internal Medicine. 2020, 187 (5), 546-557

 

Då vi studerade frakturer efter viktoperation märkte vi att många av frakturerna skulle kunna vara orsakade av fallolyckor. Då vi specifikt studerade antalet allvarliga fallolyckor i SOS-studien så visade det sig att fallolyckor var ungefär dubbelt så vanliga hos de som opererats med gastric bypass jämfört med både kontrollgruppen och de som opererats med restriktiva operationsmetoder. Orsakerna till varför fallolyckor är vanligare hos patienter som opererats just med gastric bypass är ännu okända.

Carlsson LMS, et al. Long-term incidence of serious fall-related injuries after bariatric surgery in Swedish obese subjects. Int J Obes (Lond). 2019 Apr;43(4):933-937.