SOS-studien

För många sjukdomar är det fördelaktigt att behandla tidigt, men personer med tidigt utvecklad fetma har vanligtvis haft sin sjukdom under lång tid när man överväger viktkirurgi. Det har ibland spekulerats om att personer som har haft sin fetma länge skulle ha en sämre effekt av viktkirurgi med avseende på viktnedgång och följdsjukdomar. Vi undersökte därför om det var någon skillnad i effekten av viktkirurgi hos de som utvecklat fetma före 20 års ålder jämfört med de som utvecklade fetma som vuxna. De personer som utvecklat fetma tidigt hade något större viktnedgång efter viktkirurgi och det var ingen skillnad i följdsjukdomar, jämfört med personer som utvecklat fetma senare i livet. Mer kunskap om de faktorer som påverkar behandlingsresultatet efter fetmakirurgi, så som tidigt utvecklad fetma, kan hjälpa personer med fetma att fatta ett informerat val om vilket behandlingsalternativ som passar dem bäst.

Kristensson FM et. al. Diabetes Care 2020 Apr;43(4):860-866.