SOS-studien

Vi som arbetar med SOS-studien

SOS-studien har pågått under lång tid och har involverat ett stort antal medarbetare. Nedan möter du några av de medarbetare som är mest aktiva i arbetet med studien idag.

 
Lena Carlsson Ekander
Professor, läkare och huvudansvarig för SOS-studien sedan 2005

 
Johanna Andersson-Assarsson
Medicine doktor, forskare och studiekoordinator för SOS-studien

 
Peter Jacobson
Docent, överläkare och forskare i SOS-studien

 
Ingrid Larsson
Docent, klinisk näringsfysiolog och forskare i SOS-studien

 
Markku Peltonen
Professor, statistiker och forskare i SOS-studien med säte i Helsingfors

 
Kajsa Sjöholm
Docent och forskare i SOS-studien

 
Per-Arne Svensson
Professor, lektor och forskare i SOS-studien

 
Magdalena Taube
Medicine doktor, forskare och labansvarig för SOS-studien


(Bild kommer)
Björn Henning
Datatekniker och ansvarig för SOS-databasen