SOS-studien

SOS-studien och cancer

Att väga för mycket innebär ökad risk för vissa former av cancer (t.ex. cancer i tjock- och ändtarm, matstrupe, njure, och livmoder), men om viktnedgång kan ha en skyddande effekt på cancer var tidigare oklart. Då vi studerade detta i SOS-studien kunde vi visa att viktoperationer var kopplade till en ca 40 % minskad cancerrisk hos kvinnor, medan en viktoperation hos män inte påverkade cancerrisken. Denna könsskillnad i cancerrisk efter viktoperation har också observerats i andra studier men varför vi ser denna könsskillnad i cancerrisk är fortfarande oklart. En av svagheterna i detta arbete var att vi hade en begränsad möjlighet att studera vilka enskilda former av cancer som bidrog till den minskade cancerrisken hos kvinnor.

Sjöström L et al., Effects of bariatric surgery on cancer incidence in obese patients in Sweden (Swedish Obese Subjects Study): a prospective, controlled intervention trial. Lancet Oncol. 2009 Jul;10(7):653-62.

Det har också genomförts en uppföljning på vårt tidigare arbete om cancer från 2009 (se ovan), men nu med längre uppföljningstid och därmed bättre möjlighet att detaljstudera enstaka cancerformer. Den tidigare observerade könsskillnaden i cancerrisk efter viktoperation kvarstod och vi fokuserade därför denna studie bara på kvinnorna. Viktoperationer var kopplade till en ca 30% minskad risk för kvinnocancer (cancer i bröst, äggstockar, livmoderslemhinna och livmoderhals analyserat som en grupp) jämfört med kontrollgruppen. Den tydligaste riskminskningen efter en viktoperation sågs för cancer i livmoderslemhinnan.

Anveden Å, et al. Long-term incidence of female-specific cancer after bariatric surgery or usual care in the Swedish Obese Subjects Study. Gynecol Oncol. 2017 May;145(2):224-229