SOS-studien

SOS-studien och överdödlighet

Det har länge varit känt att fetma är kopplat till överdödlighet. Innan SOS-studien startade fanns det vissa studier som pekade på att viktnedgång också kunde vara kopplat till överdödlighet. Dessa studier var dock begränsade av att man hade svårt att särskilja avsiktlig och oavsiktlig viktnedgång från varandra. SOS studiens huvudmålsättning var därför att studera hur viktoperation och viktnedgång påverkade överdödligheten (t.ex. på grund av sjukdom) hos patienter med fetma. År 2007 (20 år efter studiens start) publicerades resultaten om viktnedgång och överdödlighet i den fina tidskriften New England Journal of Medicine. Resultaten visade på cirka 25 % minskad överdödlighet hos de som genomgått en viktoperation jämfört med kontrollgruppen som fått icke-kirurgisk behandling. De vanligaste dödsorsakerna var hjärtinfarkt och cancer.

Sedan 2007 har flera andra studier visat samma samband mellan viktoperation och överdödlighet som SOS-studien.

 

Sjöström L, et al. Effects of bariatric surgery on mortality in Swedish obese subjects. N Engl J Med. 2007 Aug 23;357(8):741-52.

 

År 2020 publicerade vi vårt andra arbete kring viktoperationer och överdödlighet, också detta i tidskriften New England Journal of Medicine. I detta arbete hade vi möjlighet att beräkna hur viktoperationer påverkar livslängd jämfört både med kontrollgruppen och en representativ referensgrupp från den allmänna befolkningen. Hos dem som opererats var den förväntade genomsnittliga livslängden 3,0 år längre jämfört med kontrollgruppen, men 5,5 år kortare än hos den allmänna befolkningen.

 

Carlsson LMS, et al. Life Expectancy after Bariatric Surgery in the Swedish Obese Subjects Study. N Engl J Med 2020; 383:1535-1543