Ökad känslighet för alkohol efter obesitasoperation

Publicerad 2019-08-23

Idag har uppskattningsvis över 100000 eller 1% av Sveriges befolkning genomgått en obesitasoperation (överviktsoperation)
Operationerna började genomföras för över 20 år sedan och informationen kring operationer och dess biverkningar har sett olika ut genom åren och landstingen.
En otroligt viktig kunskap är att en patient efter en obesitasoperation är extra känslig mot alkohol

Alkoholen stannar kvar i kroppen längre än
tidigare

Uppleva en snabbare och högre berusning än innan operation

Tål betydligt mindre än innan operation.

Genom vårt projekt som finansieras av @arvsfonden har vi nu möjlighet att öka kunskapen kring ämnet alkohol och obesitasoperation.
Många patienter har dessvärre inte fått den här informationen innan sin operation därför är det viktigt att öka kunskapen.

Vi behöver nu din erfarenhet 🌟

Fick du information om risker med alkohol inför din operation?