Nu släpper vi metodmaterialet Du räknas!

Publicerad 2019-09-04


Nu släpper vi metodmaterialet ”du räknas” som riktar sig till dig som är pedagog i grundskolan. Vi vet att många upplever att det är svårt att prata om övervikt och obesitas/fetma, men om vi undviker ämnet står vi still. För att motverka fördomar och stigmatisering kring vikt och storlek så måste vi börja prata om hälsa utifrån ett helhetsperspektiv. Det är dags att bryta tystnaden och börja tala om viktstigma & viktmobbning där du som lärare har en avgörande roll.
Genom att öka kunskapen om att obesitas/fetma är en kronisk sjukdom lär vi barn att kroppar är olika och att det är i sin ordning. Materialet är första steget till att förebygga stigmatisering och fördomar samt förmedla att hälsa och välmående är mycket mer än bara storleken på en persons kropp.

Ni hittar materialet och mer kunskap kring övervikt och obesitas/fetma här