Radiointervju om vårt metodmaterial Du räknas för grundskolan

Publicerad 2019-08-25

Cassandra Sääf, verksamhetsutvecklare hos HOBS med i P4 Västmanland Sveriges Radio & talade om de nya metodmaterialet ”Du räknas” som riktar sig till grundskolan. Materialet består av övningar som en kan göra tillsammans med elever för att förhindra kränkande behandling av elever som lever med en större kropp. Det är HOBS önskan att med ökad kunskap och nya redskap om övervikt och obesitas kan vi minska fördomarna. I slutet av veckan släpper vi materialet, DU RÄKNAS! Vi kommer även på våran hemsida hobs.se ge ytterligare information och anordna webbinarier för lärare och skolpersonal för att öka kunskapen. Är du lärare och vill veta mer? Hör av dig till oss på info@hobs.se