Vi deltar på Hälsoveckan i Jönköping den 23-24 september

Publicerad 2019-09-10

Varmt välkomna till våra två kostnadsfria föreläsningar under Hälsoveckan i Jönköping.

Måndagen den 23 september kl 18-19 har ni möjlighet att ta del av vår verksamhetsutvecklare Naggies story om hur det är att leva med en kronisk sjukdom som många klassar som ett karaktärsdrag. Naggie berättar även om hur det är att gå in i Biggest Loser med en hetsätningsstörning i bagaget för att därefter genomgå en obesitasoperation (överviktsoperation).  

På tisdag den 24 september kl 16:00 föreläser Cassandra som arbetar som verksamhetsutvecklare hos oss med lång erfarenhet av diskrimineringsfrågor hur vi kan arbeta med att förebygga viktstiga i skolan. Var fjärde elev lever med övervikt & obesitas/fetma i Sverige. Trots att det är vanligt förekommande vet vi att många utsätts för kränkande behandling och trakasserier kopplat till vikt och storlek. Missa inte möjlighet till att öka din kunskap om hur du kan göra för at jobba förebyggande på din skola. 

Vi genomför föreläsningarna i samarbete med Studiefrämjandet och Arvsfonden. 

Ingen föranmälan behövs

Rosenbergsgatan 6 i Jönköping (Studiefrämjandets lokaler)

Varmt välkomna!