Föräldrar och anhöriga

Hej och välkommen!

Denna zon riktar sig till dig som förälder eller anhörig till barn och unga med övervikt och obesitas/fetma. Här kan du möta andra i samma situation för att byta erfarenheter och få stöd. I zonen hittar du även information om barnobesitas/fetma. Klicka på gå med för att gå in i zonen. 

Registrera dig och gå med i zonen