50% av alla 6 åringar är missnöjda med sin kropp...

Publicerad 2019-08-12

Barn som inte är äldre än 4-5 år är medvetna om att bantning kan vara ett sätt att uppnå kroppsideal !🗣
En undersökning från @aftonbladet visar även att hälften av alla 6 åringar är missnöjda med sin kropp. 80-90% av bilderna i media är stigmatiserade mot större kroppar. Vad gör det med barn att de i tidig ålder redan är medvetna om snäva kroppsideal som i sin tur lär barn att inte vara nöjda med sin kropp...

Vilka bilder och vilken information som florerar i samhället spelar en stor roll i hur vi ser på kroppen. Att ett helt samhälle säger till dig att du inte är bra som du är skapar otrolig press som påverkar den psykiska hälsan. Det skapar självhat. Så tänk efter hur du pratar om din egna kropp i relation till andra och nästa gång du hör någon kommentera en annans kroppsstorlek negativt, säg ifrån och ifrågasätt. Obesitas är en kronisk sjukdom som inte ska påpekas eller drivas med från omgivningen! Alla oberoende av storlek har rätt att existera på samma villkor som alla andra.
Vi är många som blivit utsatta för kränkande kommentarer , du är inte ensam. Har du blivit utsatt för kränkande kommentarer om din kroppsstorlek, hur bemötte du de? Dela med dig av dina erfarenheter. Kommentera eller skriv till oss på info@hobs.se

[Ett barn står i ett rapsfält och solen skiner, med en text: 50% av alla 6åringar är missnöjda med sin kropp.

Länk till aftonbladet: https://www.aftonbladet.se/…/kroppsaktivisten-inte-ett-dugg…