Dags att ta ansvar och agera Lena Hallengren och Anna Ekström!

Publicerad 2019-08-13

Dags att ta ansvar och agera Lena Hallengren och Anna Ekström

Ytterligare en ny larmrapport om ökning av övervikt och obesitas/fetma bland 10 åringar. Egentligen är vi faktiskt inte alls förvånade snarare tvärt om.

Vi ställer frågan till Lena Hallengren Sveriges socialminister och till Anna Ekström Sveriges utbildningsminister, är ni förvånade över dessa larmrapporter och visste ni att:

⁉️ Det fortfarande är möjligt för en elev på grundskolan att köpa sockerrik dryck och mellanmål i många av grundskolornas cafeterior?

⁉️ Många skolor ligger nära en livsmedelsaffär dit elever dagligen tillåts besöka?

⁉️ Det är tillåtet att dricka energidryck i skolans lokaler trots att flera stora livsmedelsaffärer har antagit rekommendationen att inte sälja till barn under 15 år…

Det Införts flera idrottslektioner och mer fysisk aktivitet för att det stimulerar elevernas lärande och förebygga ohälsa?

⁉️ Rektorer i Sverige uppger att de inte har elever med övervikt eller obesitas/fetma på sina skolor? Trots att förekomsten av just övervikt och obesitas/fetma ökar i Sverige.

⁉️ Dagligen utsätts över 60 % av alla barn med övervikt och obesitas/fetma för mobbning pga. sin kropps storlek och sjukdom

⁉️ Det ofta är reklam för ohälsosamma livsmedel (Godis, läsk etc) i våra butiker och reklamen vänder sig till barn och ungdomar. Stora färgglada ballonger, uppblåsbara badleksaker mm.

Lena Hallengren och Anna Ekström, Det räcker inte med fler idrottstimmar och mer rörelse i skolan, vi måste ta ett helhetsgrepp kring vad som erbjuds och tillåts i skolans lokaler och under dess ansvar. För det är väl skolans ansvar när eleverna är där?

🗣 Unga vuxna vi pratar med berättar att det var i GRUNDSKOLAN som vikten började öka, den ofrivilliga ensamheten började komma, glåporden haglade över dem samt att man började hoppa över lunchen i skolan och gick till närliggande affär.

⁉️ Vi vet att ni politiker är negativa till att införa ”förbud” men detta handlar väl inte om förbud det handlar om självklarheter! Det är barn vi pratar om inte unga vuxna, utan barn vars hälsa vi vuxna bär ett ansvar för!

HOBS vill att NI lyfter:

Ingen försäljning av sockerrika produkter i skolornas cafeteria

Nolltolerans mot energidryck i skolans lokaler

Nolltolerans mot viktmobbning.

Prata om övervikt och obesitas/fetma utifrån hälsa och sjukdom INTE utifrån en kropps storlek och utseende!

Se över reklambudskapet i våra livsmedelsbutiker.