Kurser och utbildningar


HOBS erbjuder kurser och utbildningar till vården och beslutsfattare. Vi kan också skräddarsy kurser efter era behov. Här hittar du våra digitala kurser


Kurser för sjukvårdspersonal:

Vi erbjuder patientledda kurser med syfte att ge dig som arbetar inom hälso- och sjukvården en unik inblick i hur man kan arbeta för att ge bästa möjliga vård och samtidigt skapa en effektivare verksamhet. Våra kurser hålls över hela landet och anpassas efter era specifika behov.

Vi erbjuder även digitala patientledda kurser. Här följer exempel på kurser:

Så kan du förbättra mötet med patienten

I kursen träffar du patienter som berättar och svarar på frågor om hur vården kan förbättra mötet ur ett patientperspektiv. Du får konkreta tips och råd hur du genom ett förbättrat möte med patienten kan öka motivationen och graden av tillfrisknande hos patienterna.

Så får du med dig patienten i utvecklingen av din verksamhet

Att involvera patienter i utvecklingen av en verksamhet är viktigt. Det ger en bild av vad patienten vill ha. Det skapar ett bättre patientflöde, resultat och patientsäkerhet.


Till dig som beslutsfattare:

Så är det att leva med obesitas/fetma

Här får du en unik inblick i hur patienten upplever sin kroniska sjukdom och hur samhället och sjukvården kan utveckla sitt stöd till patientgruppen. Kursen vänder sig till dig som på beslutsfattande nivå behöver få en inblick i hur verkligheten ser ut ur patientens perspektiv.

  • Så fungerar vårdsystemet för patienten.
  • Det här är vad patienten egentligen efterfrågar.
  • Så stämmer satsningarna överens med det behov som patienten efterfrågar.
  • Så vill patienten bli delaktig i ett förändringsarbete.


Så lyckas ni nå fram till patienterna

Vad beslutsfattaren tror att patienten vill är kanske inte det patienten vill.

I kursen får ni verktyg att förstå hur patienten vill bli nådd, vilka begrepp som föredras och hur begripligt är egentligen ert informationsmaterial för patienten?

Så kan bra kommunikation göra patienten delaktig och starkare i egenvårdsarbetet.


Skräddasydda föreläsningar

Vi skräddarsyr föreläsningar och workshops utifrån era behov av att få ökad kunskap om fetma/obesitas. Kontakta info@hobs.se med önskemål så återkommer vi med ett upplägg.


Samarbete med andra aktörer

Genom samarbete kan vi skapa en bättre vård och ökad egenmakt för patienten.

HOBS arbetar tillsammans med:

  • Hälso- och sjukvården.
  • Skol- och barnomsorgen.
  • Föreningslivet.
  • Andra organisationer.
  • Politiska beslutsfattare.
  • Näringslivet

Vi vill utveckla vården, produkter och tjänster i Sverige för att ge personer med fetma/obesitas de bästa förutsättningar till ett bra liv.

Vi driver många större projekt i samverkan med vården och skol- och barnomsorgen.