Välkommen till HOBS Skåne!

I Skåne arbetar vi aktivt för att öka kunskapen om den individuella hälsan. Vi fokuserar på delaktighet, öppenhet och samverkan. Vi erbjuder seminarier, kurser, olika medlemsaktiviteter och är i uppstartsfasen med barn- och ungdomsgrupper inom projekt IHART som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Läs gärna mer om projektet längre ner i menyn till vänster.

Vi samarbetar och driver olika projekt tillsammans med aktörer inom Region Skåne, skola, barnomsorg och andra ideella organisationer. Vi företräder våra medlemmar i olika intressepolitiska samhällsfrågor och remissgrupper inom sjukvården.

Riksförbundets kansli finns också i Skåne, närmare bestämt i Malmö i området Lokstallarna på Kirseberg. Om du vill veta mer om vår verksamhet eller komma i kontakt med oss mejla till jenny.vinglid@hobs.se eller gå in i zonen HOBS Skåne