Zoner > Utbildning

Fakta om övervikt och obesitas/fetma hos barn och ungdomar

Öka din kunskap om övervikt och obesitas/fetma hos barn och ungdomar

Utbildning – BVC och primärvård

20 minuters utbildning för dig som jobbar inom BVC och primärvård

Utbildning – Förskola

20 minuters utbildning för dig som jobbar inom förskolan

Utbildning – Föräldrar och anhöriga

20 minuters utbildning för dig som förälder till barn med övervikt eller fetma

Utbildning – Grundskola

20 minuters utbildning för dig som jobbar inom grundskolan