Produkt- och tjänsteutveckling


HOBS kan vara ett bollplank för dig som vill utveckla produkter eller tjänster som riktar sig till personer som lever med en övervikt eller obesitas/fetma. Vi kan förmedla en direkt kontakt med patienten.

Din produkt eller tjänst utvecklas för att ännu bättre kunna hjälpa patienter som lever med övervikt och obesitas/fetma att må bra i sin sjukdom och behandling.


Vi når ut till fler än 40000 patienter och anhöriga.

Så här kan vi hjälpa er att utveckla er produkt eller tjänst:

  • Vara behjälpliga i utveckling av färg och design.
  • Öka användarvänligheten.
  • Patientanpassa informationsmaterial.
  • Berätta vad som efterfrågas av patienterna.

Vi arbetar enbart med produktutveckling och rådgivning för produkter som är godkända och rekommenderade av svensk sjukvård och/eller produkter som är godkända av Läkemedelsverket.


Er kostnad går oavkortat till HOBS fortsätta utveckling

HOBS uppdrag för att hjälpa till med tjänste- och produktutveckling är inget vi får bidrag för, utan är en tjänst som vi erbjuder de företag som vill köpa tjänsten och som uppfyller ovan nämnda kriterier. Ta kontakt med info@hobs.se för vidare samtal och mer information.