Förbundsstyrelsen Monica Andreasson | ordförande 
monica.andreasson@hobs.se

Lina - Britta Rylander | sekreterare
info@hobs.se 

Gill Lindroos | kassör
info@hobs.se

Orley Andreasson | ledamot
Carina Waldén | ledamot
Kristina Helander - Carayol | suppleant

 


Anställda


Jenny Vinglid | generalsekreterare 
jenny.vinglid@hobs.se 
0736-87 84 51

Ulrika Liard Wedin | Kommunikatör
 
Charlotte Ovesson | Nationell samordnare stödverksamhet
0704- 82 56 70

Ellen Sanne Öhrnell | Samordnare hetsätningsstörning
073-581 94 41

Johan Aronsson | Samordnare "Jag räknas"
073-554 35 59