Förbundsstyrelsen Monica Andreasson | ordförande 

Lars-Erik Englund | kassör

Åsa Modig | sekreterare 

Karin Magnusson | ledamot 

Marie Aronsson | ledamot 

Agnes Klemensson| ledamot 

Victor Von Schirach | ledamot 

Mailadress till styrelsen:

Anställda


Jenny Vinglid | generalsekreterare 
jenny.vinglid@hobs.se 
0736-87 84 51

Ulrika Liard Wedin | Kommunikationsstrateg 
 
Charlotte Ovesson | Samordnare
0704- 82 56 70

Lovisa Nilsson | Samordnare
070-754 87 26

Johan Aronsson | Samordnare 
073-554 35 59
 
Ellinore Stenberg | Ansvarig sociala medier