Förbundsstyrelse

Monica Andreasson | ordförande 
monica.andreasson@hobs.se

Christine Wessman | sekreterare
christine.wessman@hobs.se 

Gun Bengtsson | kassör
gun.bengtsson@hobs.se 

Jonas Bengtsson | suppleant

Anställda 

Jenny Vinglid | generalsekreterare 
jenny.vinglid@hobs.se 
0736–878 451

Cassandra Sääf | Verksamhetsutvecklare 
0707 54 87 26

Naghmeh Ghanbar | Verksamhetsutvecklare 
0704 825670