Förbundsstyrelsen Monica Andreasson | ordförande 

Gill Lindroos | kassör

Leena Graaf |  vice Ordförande

Åsa Modig | sekreterare 

Karin Magnusson | ledamot 

Marie Aronsson | ledamot 

Agnes Klemensson| ledamot 

Victor Von Schirach | suppleant 

Mailadress till styrelsen:

Anställda


Jenny Vinglid | generalsekreterare 
jenny.vinglid@hobs.se 
0736-87 84 51

Ulrika Liard Wedin | Kommunikatör
 
Charlotte Ovesson | Nationell samordnare stödverksamhet
0704- 82 56 70

Ellen Sanne Öhrnell | Samordnare hetsätningsstörning
073-581 94 41

Johan Aronsson | Samordnare "Jag räknas"
073-554 35 59
 
Shirin Bakhti | Samordnare 
073-581 94 41