Förbundsstyrelsen Monica Andreasson | ordförande 
monica.andreasson@hobs.se

Christine Wessman | sekreterare
christine.wessman@hobs.se 

Gun Bengtsson | kassör
gun.bengtsson@hobs.se 

Jonas Bengtsson | suppleant


Anställda 

Jenny Vinglid | generalsekreterare 
jenny.vinglid@hobs.se 
0736-87 84 51

Cassandra Sääf | Verksamhetsutvecklare 
0707- 54 87 26
Naghmeh Ghanbar | Verksamhetsutvecklare 
0704- 82 56 70