Hej och välkommen!

HOBS Västmanland samarbetar med olika aktörer inom Region Västmanland, skola, barnomsorg och ideella organisationer. Vi företräder våra medlemmar i intressepolitiska samhällsfrågor och sjukvårdens remissgrupper. Vårt arbete är inriktat på att motverka den ökade stigmatiseringen av personer med övervikt och fetma. 

Vi välkomnar nya medlemmar och arrangerar regelbundet aktiviteter, bland annat kurser, seminarier och olika sociala forum. Vi erbjuder även regelbunden vattengymnastik och ordnar årliga medlemsresor. Vi vill att alla aktivieter inom HOBS ska kännetecknas av gemenskap, trygghet och glädje. 

Vi är i uppstartsfasen med vår barn- och ungdomsverksamhet inom projektet IHART som finansieras av Allmänna Arvsfonden (läs gärna mer längre ner i menyn till vänster).

Om du vill veta mer om oss eller engagera dig i föreningen mejla till monica.andreasson@hobs.se eller gå in i zonen HOBS Västmanland