Starta din egen zon? 


Sociala zoner

Den sociala lärplattformen är uppbyggd kring zoner. De sociala zonerna går att jämföra med Facebookgrupper men med större säkerhet och integritet för dig som användare, något vi har sett efterfrågas. I zonerna sker samtal och erfarenhetsutbyte, faktorer som är viktiga för att bryta isolering och självstigma, och de riktar sig i första hand till dig som privatperson. 


Zoner för sjukvården

Kunskapszonerna är istället fyllda med faktagranskad information om hållbar hälsa, övervikt och obesitas/fetma. För dig inom professionen fungerar kunskapszonerna som en kanal direkt till målgruppen. Ett antal zoner ägs och administreras av HOBS, till exempel zoner med studiematerial och zoner om forskning, men det finns också möjlighet för just er klinik eller avdelning att öppna och äga en egen kunskapszon.


Hur kan en zon användas?

Vi hjälper er som vill att skapa en zon och kan i startskedet hjälpa till med att fylla den med ert material. Vi hjälper gärna till med idéer om hur zonens olika funktioner kan användas. En klinik eller mottagning kan exempelvis informera om öppettider, vilka kompetenser och vilket stöd som erbjuds just där, eller låta några medarbetare träda fram. En dietist kan presentera sig med namn och bild samt lägga ut exempel på veckomenyer. Det är också möjligt för att välja om er zon ska vara öppen och tillgänglig för alla, eller om zonen ska rikta sig till befintliga patienter som bjuds in via länk. Vid behov kan vi skapa fler än en zon, till exempel en öppen och en som kräver inbjudan. Även du som privatperson kan kontakta oss med önskemål om att starta en egen zon, likt en Facebookgrupp på något särskilt ämne. 

Titta gärna in hur Kristianstad Barnklinik har gjort eller hur SOS - studien använder sig av en zon hos oss.